Skip links

Garanti Şartları

– Endeks Bilişim’in satmakta olduğu ürünler üretim, malzeme ve isçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalara karşı teslim tarihinden itibaren iki yil garantilidir. Bu tip arizalardan dolayı oluşacak isçilik masrafı ve değiştirilen parça bedeli talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

– Endeks Bilişim’de ürün tamir süresi en fazla 20 is günüdür. Bu süre; ürünün, satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısından birine teslim edildiği tarihten itibaren baslar. Ürünün, garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

– Garanti kapsamı içerisindeki tamirat veya değişimlerde tüketici, istendiği takdirde garanti kartını ve satın alma faturasını göstermekle yükümlüdür.

– Ürünlerimizin garanti süresi dahilinde bir yıl içinde ayni arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması veya tamir için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği kanalında raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

– Onarımlar Endeks Bilisim merkezinde yapılır. Sevkiyat masrafları tüketici tarafından karşılanacaktır.

– Garanti kapsamındaki ürünlerde aşağıda belirtilen işlemler uygulanır;

Gelen ürünler ilk olarak yetkili servislerine yönlendirilir

Onarımı mümkün olmayan durumlarda yenisi ile değiştirilir.

Arızalı değişiminde öncelikle RMA dönüsü ürünler kullanılır

Her model öncelikle birebir ayni modelle değiştirilir

Arızalı olarak gelen modelden stokta yoksa arızalı ürün ayni markanın es değer kapasitesindeki başka bir ürünle değiştirilir.

Stokta, arızalı olarak gelen modelin ait olduğu markadan yoksa arızalı ürün diğer bir markanın eşdeğer kapasitesindeki bir ürünü ile değiştirilebilir.

Stoktaki ürünler, arızalı ürünü yukarıdaki şartlardan herhangi birine uygun şekilde değiştirmeyi sağlayamıyorsa arızalı ürün belli bir uğrada ücreti karşılığı stokta bulunan başka bir ürünle değiştirilir veya Endeks Bilişim ‘ in belirlediği rayiç bedelden iade faturası kesilmek suretiyle iade alınır (iade faturalarına kur bilgisi yazılması gereklidir).

– Hazırlanmış olan ürünler; kabul sırasında verilen Arıza Fişi olamadan teslim edilmeyecektir. (İstanbul Firmaları)

– Hiçbir koşulda irsaliyesiz (kargo ) ürün kabul edilmeyecektir.

– Servis tarafından istenmediği sürece ürünler kutulu/aparatlı gönderilmemeli aksi takdirde yaşanan sıkıntılarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

– Arızalı olarak elden veya kargo ile yollanan tüm ürünler, gerekli taşıma koşullarını yerine getirecektir. ( Antistatik koruyucu, baloncuklu poşet ve kutu gibi…)

– Kargo ile gönderilen ürünlerin kargo ücreti gönderen tarafından ödenecek, dönüş kargo ücreti Endeks Bilisim tarafından ödenecektir.

– Teknik servise gönderilen arızalı ve değişim talepli ürünler aksi belirtilmedikçe iade faturasıyla birlikte gönderilmemelidir.

– Ürünün üzerinde ürüne ait okunabilir barkod seri numarasının olması gerekmektedir. Olmadığı takdirde garanti kapsamına girmemektedir.

– Kargo ile gönderilen ürünlerde ürünlerin mutlaka sevk irsaliyesi ile gönderilmesi, gönderilen irsaliyede ürün seri/model /arıza bilgilerinin yazılması (örnk: arıza formu ) ve paket içeriğiyle irsaliyede belirtilen ürünlerin uyuşması gerekmektedir. Aksi takdirde kargo kabul edilmeyecektir.

– Arızalı ürünler ile iade ürünler birlikte gönderilmemelidir. Beraber gönderilmesi durumunda zaman kaybına neden olmaktadır.

– Endeks Bilisim ürünleri ile birlikte verilen garanti belgesi’nin kullanılmasına 6502 sayılı kanun ile bu kanuna dayanılarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayılı tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından 24618 sayısı ile izin verilmiştir. Endeks Bilisim kanun ve mevzuatın belirlediği yükümlülüklere uymayı kabul ve taahhüt etmektedir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar;

– Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

– Ürünle beraber kullanılan ve önerilenler dışında olan yazılım, donanım, arabirim aksesuar veya sarf malzemelerinden; yer değiştirme, yanlış ve yetersiz bakim, kalibrasyon veya yanlış kullanımdan, mal için yayınlanan çevre spesifikasyonlarına aykırı işletimden, hava tesisatının yetersizliği, malin aşırı nemli veya sıcak ortamda kullanılması, elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza, darbe elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan, hasar ve arızalar sayılanlarla sinirli kalmamakla beraber ürün garanti kapsamı dışında kalır.

– Arıza kabulü sırasında yapılan genel incelemede ürünü garanti dışı bırakan bazı problemler anlaşılamayabilir. Daha sonra teknik servis ekipmanlarıyla yapılan ayrıntılı incelemede bu kusurların ortaya çıkması durumunda ürün müşteriye geri iade edilir.

– Uygunsuz paketleme ve sağlıksız taşıma sırasında meydana gelen arızalar, ürünün herhangi bir yerinde ezik, vuruk, çizik fiziki hasarlar ürün garanti kapsamı dışında bırakır.

– Üründe çatlak ve kirik, ürün üzerindeki vidalarla oynama veya kayıp, üzerindeki etiketin çıkarılması, yırtılması, okunamaz şekilde olması, seri numarasının değiştirilmesi, yırtılması, okunamayacak şekilde olması  ve/veya ürünün üzerinde çıkarılamayacak etiket yapıştırmak veya sökülmüş etiketin kalıntıları ürünü  garanti kapsamı dışında bırakır.

– Elektronik parçaların kurcalanması, değiştirilmesi, yanık ve isli yongalar, ürün üzerindeki herhangi bir parçanın zarar görmesi, ara kabloların ters takılması, kırılması veya zarar görmesi ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.

– Ürünün herhangi bir yerini boyamak ya da lekelemek, doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar, aşırı sıcak, aşırı soğuk, rutubet, tozlanma ve korozyon, virüslerden oluşan her türlü problemler, elektrik şebekelerinden dogan tüm arızalar, cihazlarda yüklü olan yazılımların bir sebeple silinmesi, ürüne ait olmayan / orijinal olmayan yazılım yüklenmesi, ürüne yanlış/ cihaza ait olmayan / orijinal olmayan bios ve Firmware yüklenmesi ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.

– Garanti kapsamı dışındaki ürünlere yetkili servisin olanakları içinde müşteri isteğiyle ücretli müdahale edilir. Onarımı mümkün olmayan garanti dışı ürünler müşteriye geri iade edilir.

– Endeks Bilişim’in onayı olmadan ürüne müdahale edilmesi, içten veya dıştan kurcalanması, tamir edilmeye çalışılması ve parça değiştirilmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar, yetkili olmayan bir servisin/satıcının/şahsın/kurulusun müdahale etmesi halinde oluşabilecek arzalar garanti kapsamı dışında kalır. Ürünlerin dış yüzeylerinin (kabin-kapak-ön panel) bozulması, kırılması, çizilmesi, zamanla ve kullanılma ile oluşan eskime, yıpranma, tozlanmanın yaratacağı arızalar garanti kapsamı dışındadır.

– Ürün üzerindeki orijinal seri numaraları, garanti etiketleri ve mühürlerin kaldırılması veya tahrip edilmesi durumlarında, ürün, garanti kapsamı dışında kalır. Ürünlerin tanıtım veya kullanım kılavuzunda belirtilen dışında herhangi bir amaca uygun olduğu konusunda garanti verilmemektedir.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.